NTTC thực hiện triển khai các giải pháp bảo mật cho hệ thống như cho hệ thống như :

  • Tường lửa phòng chống tấn công, tường lửa ứng dụng web, giải pháp chống Spam thư điện tử,…
  • Các giải pháp diệt virus dành cho hệ thống doanh nghiệp tích hợp cơ chế endpoint, DLP và ngăn chặn các phương pháp tấn công phổ biến.
  • Cung cấp các giải pháp phòng chống tấn công từ chối dịch vụ hàng đầu thế giới, được tin dùng trong nhiều hệ thống lớn.
  • Phần mềm quét bảo mật hệ thống hỗ trợ dưới dạng Desktop Application và Cloud-based luôn được cập nhật các lỗ hổng mới nhất từ nhà phát triển, phù hợp với tiêu chuẩn ISO, PCI DSS, …
  • Giải pháp phát hiện và ngăn ngừa các cuộc tấn công có chủ đích (APT) vào hệ thống thông qua các phương pháp phân tích tiên tiến.
This project grew out of observations that I made while working on https://businesstown.com/6-steps-to-becoming-a-great-leader/ some of my models, andrey said.