http://www.rting.org/
http://www.rting.org/

Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, hệ thống cơ sỡ dữ liệu là tài sản rất quan trọng đối với quý khách hàng là thành phần cơ bản nhất trong mọi hệ thống ứng dụng, từ các ứng dụng lõi phục vụ sản xuất, kinh doanh cho đến các ứng dụng trao đổi thông tin, hỗ trợ người dùng, marketing, dịch vụ khách hàng… Thấu hiểu việc quan trọng đó của CSDL , NTTC cung cấp các giải pháp lưu trữ bảo vệ dữ liệu , khắc phục dữ liệu cho quý khách hàng thông qua các đối tác lưu trữ lớn trên thế giới : HP , DELL EMC , IBM , Synology , QNAP

His interest in model boats led to him looking at micro-robotics valuable source in a new way.