GIẢI PHÁP NGÀNH NỔI BẬT

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều dự án trọng yếu của Việt Nam, NTTC luôn là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các Giải pháp dựa trên nền tảng CNTT tiên tiến cho Khách hàng trong và ngoài nước.